Jdi na obsah Jdi na menu
 

Nové výcvikové středisko dobrovolných hasičů

14. 9. 2009

Obrazek

Výcvikové centrum JSDH v Horní Lidči

 

Ve Zlínském kraji zahajuje provoz naprostá regionální novinka, kterou je zcela nové Výcvikové středisko dobrovolných hasičů. Za významné finanční podpory z Regionálního operačního programu se podařilo vybudovat středisko výcviku a školení pro dobrovolné hasiče. Ti zde naleznou nový cvičební trenažér, zázemí pro požární sport a školicí středisko. Zařízení bude sloužit jak dobrovolným hasičům z jednotek obcí, tak i mládeži.

 

Rok po otevření výcvikového střediska profesionálních hasičů v sousedních Valašských Kloboukách jde o stejně významný počin pro dobrovolné hasiče našeho kraje.

 

Název projektu:

Výcvikové středisko dobrovolných hasičů

 

Zdůvodnění projektu:

Neustále se zvyšující nároky na přípravu jednotlivých členů i družstev sborů dobrovolných hasičů vyžadují specializovanou podporu jednotlivých činností, kterou není možné ani efektivní provádět v každém sboru. Podpůrné činnosti, metodické vedení, odborný výcvik, zkoušky, testy, práce s technikou je nutné centralizovat. Vznikem výcvikového střediska se vytvoří podmínky pro práci a výcvik hasičů nejenom z Hornolidečska, ale i širokého okolí. Obec Horní Lideč je přirozeným spádovým centrem okolních obcí, značné finanční prostředky obec investovala do vytvoření sportovního, relaxačního zázemí včetně výcvikové dráhy s umělým povrchem, čímž jsme vytvořili dobré podmínky také pro hasičský sport. Je nutné dovybavení speciálními pomůckami a nářadím pro fyzickou přípravu. Další požadavky je možné splnit rekonstrukcí stávající budovy včetně vybavení technikou a úpravou okolí.

 

Zaměření projektu:

Účelem projektu je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj činnosti sborů dobrovolných  hasičů v regionu, v oblasti odborné přípravy, fyzické přípravy a práce s technikou a vzájemné koordinace mezi jednotlivými sbory.

 

Umístění projektu:

Obec Horní Lideč

 

Celkový rozpočet:          29 mil. Kč

 

Přehled partnerů:

-          Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje  

-          Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

 

Všeobecný cíl projektu:

Přestavbou budovy stávající hasičské zbrojnice na výcvikové středisko došlo k vytvoření kvalitního zázemí pro výcvik jednotlivých sborů dobrovolných hasičů, mládežnických a dětských družstev v oblasti teoretické, fyzické a praktické přípravy,  zlepší se povědomí o důležitosti dobrovolné práce hasičů u obyvatel regionu, mládeže, dětí.

 

Specifické cíle projektu:

-          vytvoření podmínek pro teoretickou přípravu – rekonstrukce stávajícího prostoru na školicí místnost

-          vytvoření podmínek pro fyzickou přípravu – úprava tréninkového prostoru včetně vybavení a  sociálního zařízení

-          rekonstrukce stávajících prostor pro uskladnění hasičské techniky

-          vybavení střediska hasičskými pomůckami a  hasičskou technikou nezbytnou pro zajištění teoretické, fyzické a praktické přípravy  

 

Přehled cílových skupin: 

-          sbory dobrovolných hasičů

-          mládež

-          žáci základních škol

 

 

Aktivity  projektu:

-          rekonstrukce stávající budovy – hasičské zbrojnice, kde vznikne školicí místnost, hygienické zázemí, prostory pro hasičskou techniku

-          pořízení výcvikových pomůcek, nářadí, včetně hasičské techniky

-          úprava venkovního prostoru

 

Výstupy projektu:

Stavba Výcvikové středisko dobrovolných hasičů včetně skladu hasičského vybavení

Výstražný a varovný systém

Cisternová automobilová stříkačka

Auto pro přepravu osob a techniky se speciální úpravou + přívěsný vozík

Vybavení pro fyzickou přípravu hasičů a hasičský sport

Vybavení výcvikového  střediska

 

 

Projekt  Výcvikové středisko dobrovolných hasičů Horní Lideč je realizován v rámci

Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.  Toto středisko bude sloužit pro výcvik dobrovolných hasičů Zlínského kraje na základě smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajským  sdružením  hasičů Zlínského kraje a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

 

zdroj: HZS Zlín