Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zásady první pomoci

3. 4. 2009

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Většinou při drobných poraněních si postižený poradí sám, ale jsou situace, ve kterých se neobejdeme bez pomoci cizí osoby. Většinou si tuto pomoc vyžádá závažné postižení zdraví, kdy je nezbytná správně poskytnutá a okamžitá první pomoc.

První pomoc

lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta kdykoli a kdekoli a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví, či ohrožení života. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní a hlavně včasná.

Postup při poskytování základní první pomoci

Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je:

 • rychlost,
 • účelnost,
 • rozhodnost.

Způsob počínání je nejen rozhodující pro kvalitu první pomoci, ale i pro příznivý a uklidňující vliv na postiženého, který je zpravidla psychicky změněn (strach, bolest, úzkost). Celou situaci zpravidla zhoršují svědkové, nebo rodinní příslušníci.

Posuďte celkovou situaci a vytvořte podmínky pro poskytnutí první pomoci

Postiženému se věnujte bez velkých průtahů. Neztrácejte čas zbytečným vyptáváním kdy a jak k této příhodě došlo.

 • postupujte rychle, systematicky a šetrně,
 • zaměřte se nejprve na základní životní funkce, posuďte stav dýchání oběhu a vědomí. Není-li nutné zahájit neodkladnou resuscitaci zjistěte stav dalšího postižení,
 • dotazujte se svědků na nejnutnější informace.

Poskytněte první pomoc

 • první pomoc se řídí rozsahem a druhem postižení a je zaměřena především na podporu základních životních funkcí,
 • první pomoc musí být poskytnuta neprodleně,
 • po poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kontrola postiženého do doby, kdy jej převezme zdravotnická pomoc,
 • zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co nejdříve.

1. Vědomí: mluvte na postiženého a lehce s ním zatřeste

2. Dýchání: uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy, vyčistěte dutinu ústní od cizích předmětů a přilože tvář nebo ucho před ústa postiženého, zda cítíte vydechovaný vzduch. Při podezření na vdechnutí cizího tělesa dávejte údery mezi lopatky.

3. Krevní oběh: zkontrolujte tep (přiložením tří prstů na krční tepnu), případně zastavte prudké krvácení tlakem v místě rány, nejlépe tlakovým obvazem, u ztrátových poranění zaškrťte pahýl.

Postup při oživování

 • pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, neztrácejte čas dlouhým hledáním pulsu
 • postiženého položte na záda (hlavu ale nepodkládejte), proveďte záklon hlavy a vyčistěte ústa

  Obrazek

 • začněte s pravidelným stlačováním hrudní kosti v úrovni prsních bradavek frekvencí 100 stlačení za minutu a do hloubky asi 4cm

  Obrazek

 • po sérii nepřímé srdeční masáže proveďte 2 vdechy a to tak, že hlava postiženého je v záklonu, zacpěte palcem a ukazováčkem nos a proveďte vdech do úst postiženého

  Obrazek

 • poměr stlačení a vdechů je 30 : 2
 • u novorozenců 1 vdech a 3 stlačení (pouze prsty a nezaklánět hlavu)
 • u dětí do 8 let je poměr 30 : 2 a masáž provádíme jen dlaní jedné ruky
 • tep a dech kontrolujte po 1 minutě oživování a pak každé 2 minuty
 • pokračujte v úsilí až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo do návratu vědomí postiženého
 • vytrvejte, vaše úsilí výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití

Zaznamenejte potřebné informace

 • akutní příhodu a čas vzniku event. jak k ní došlo,
 • jak jste postupovali při vyšetření a ošetření postiženého,
 • údaje o dřívějších onemocněních pokud jste je zjistili, případně jména svědků a osob, které se podílely na vyproštění a ošetření.

!!! Pamatujte, že pokud jste první u nehody či raněného, je váší povinností poskytnout mu první pomoc. Jak z hlediska morálního tak i ze zákona !!!