Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co dělat při povodních

3. 4. 2009

1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány

I. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně
II. Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
III. Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zapl. území

II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:
- povodňové komise obcí
- povodňové komise obcí s rozšířenou působností
- povodňové komise krajů
- Ústřední povodňová komise

V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.

2. Varování a informování obyvatelstva

O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:

a) sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací
b) sdělovacími prostředky
- vysílání Českého rozhlasu a České televize
- regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
c) dalšími prostředky
- místní a závodní rozhlas
- pojízdné rozhlasové vozy a megafony
- policie a hasiči

3. Činnost obyvatelstva

a) při vyhlášení stavu pohotovosti:
- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
- aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
- informovat se o způsobu a místě evakuace
- připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
b) při vyhlášení stavu ohrožení:
- připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
- připravit vyvedení hospodářských zvířat
- připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
- při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu

4. Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
- předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
- léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

5. Při povodni

- dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
- je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
- nevstupovat do míst, která jsou zatopená


6. Při návratu do obydlí (po opadnutí vody) je nutné se řídit podle následujících doporučení

- nechat si zkontrolovat stav obydlí (obyvatelnost domu, rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody, statika budovy),
- podle pokynů hygienika zlikvidovat potraviny, polní plodiny zasažené vodou, zlikvidovat uhynulé zvířectvo a nahlásit hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
- informovat se na obecním úřadu o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádat finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, oblečení, potřebné nářadí a další prostředky,
- nechat si asanovat vlastní studnu a laboratorně prověřit kvalitu vody,
- kontaktovat příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
- pokud možno zúčastnit se likvidace následků povodní.