Jdi na obsah Jdi na menu
 

Oslavy 120. let

16. 6. 2014
1894… Tento letopočet je pro historii města Fryšták velmi důležitým mezníkem. Právě v tomto roce byl založen místní Sbor dobrovolných hasičů. A letos v polovině června jsme oslavili již 120. let působnosti hasičů ve Fryštáku.
Pro nás hasiče z Fryštáku začala příprava těchto oslav o několik měsíců dříve.
V sobotu 14. června se naše usilovná práce stala realitou. Vše bylo připraveno. Oslavy tedy mohly začít. Pozvané sbory, členové a hosté se od ranních hodin sjížděli k naší nové hasičské zbrojnici. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění před následujícím programem. Na naše oslavy přijali pozvání i dobrovolní hasiči z obce Muráň, se kterou má naše město dlouholetou družbu.
Po deváté hodině, když už byli na místě všichni pozvaní hosté, jsme se seřadili do slavnostního průvodu. Za doprovodu Fryštácké Javořiny, která nám přijela zahrát do kroku, prošel průvod centrem města k pomníku padlých. Při této zastávce jsme uctili památku obětí obou světových válek položením kytice. O průběhu tehdejších útrap a důležitosti nezapomínat na minulost promluvil PhDr. Česlav Zapletal. Průvod po té pokračoval ke kostelu svatého Mikuláše.
Při mši svaté za fryštácké hasiče, která se nesla v duchu motta hasičů „Bohu ku cti - Bližnímu ku pomoci“, neuniklo místní farnosti působení dobrovolných hasičů v životě města Fryštáku a pan farář Mgr. Dibelka nezapomněl vyzdvihnout jeho důležitost, práci a obětavost členů při vykonávání tohoto poslání. V průběhu bohoslužby pak posvětil náš nový slavnostní prapor. V samotném kostele ještě následoval další důležitý akt. Na náš slavnostní prapor byl z rukou starosty města Mgr. Doležela zavěšena děkovná stuhu za 120 let činnosti. Další stuhu pak zavěsil velitel hasičů z družební obce Muráň Honza Melicher.
Po mši svaté jsme se všichni přesunuli do velkého sálu Domu Ignáce Stuchlého, kde oslavy pokračovaly výroční schůzí. Na tohoto slavnostní zasedání přijali pozvání také Ing. Jiří Moskva velitel stanice HZS Zlín, Ing. Jiří Bernatík starosta OSH Zlín a Ludvík Nejedlý starosta obce Lukoveček. Po přečtení výroční zprávy byla našemu sboru předána plaketa sv. Floriána, medaile Za zásluhy, děkovný Pamětní list města Fryšták za práci pro město a již třetí pamětní stuha jako připomínka 150. let založení vůbec prvního sboru hasičů v čechách z rukou našich hostů. Následně byli oceněni vybraní členové našeho sboru Čestným uznáním SDH a Pamětním listem města Fryšták. Po těchto slavnostních aktech se ujal slova jako první Ing. Jiří Moskva. Kladně hodnotil spolupráci naší jednotky dobrovolných hasičů s těmi profesionálními nejen při požárech ale také při technických pomocích a  živelných pohromách. Vyzdvihl také, že naši hasiči jsou pevnou součástí integrovaného záchranného systému Zlínského kraje nejen díky kvalitní technice, ale i naší profesionalitě. Podporu v činnosti sboru i při výchově mládeže se v následujícím projevu zmínil Ing. Josef Bernatík starosta OSH Zlín. Následně se ujal slova starosta obce Lukoveček, který ocenil spolupráci obou soudících sborů. I naši vzácní hosté ze Slovenska popřáli našemu sboru vše nejlepší do dalších let s přáním další spolupráce našich sborů. K přání se připojil také starosta našeho města Mgr. Lubomír Doležel. Vyzdvihl práci našich hasičů nejen pro občany města, ale také ocenil činnost naší jednotky při zásazích nejen ve Fryštáku ale i mimo něj. Vzpomenul tak na práci při povodních v Hrádku nad Nisou a Svobodě nad Úpou v předešlých letech.
Po slavnostním obědě se oslavy přesunuly na naše náměstí. Zde následovalo několik ukázek z činnosti hasičů.
Jako první se představili občanům našeho města ti nejmladší. Soutěžní tým našeho potěru ve složení Verča Šopíková, Lukáš Vaňhara, Jirka Vidlář, Sam Petřík, Luboš Chládek, Ríša Faksa a Peťa Juráň předvedli přihlížejícím ukázku požárního sportu. Doufáme, že svou ukázkou dokázali přesvědčit některé z přihlížejících dětí, aby se mezi nás přišly podívat a že být mladým hasičem je velmi zajímavé. Historii hašení požárů předvedli ve své ukázce dobrovolní hasiči z Dřevohostic. Ze svého muzea hasičské techniky přivezli plně funkční 130 let starou „koňskou“ hasičskou stříkačku. Ukázku hašení požáru předvedli ve stylových dobových uniformách. Ukázku historické techniky následně vystřídala ta moderní.  Ze stanice HZS Zlín k nám přijeli profesionální kolegové se dvěma speciály. Jednalo se o výškovou techniku s dosahem do výšky 42m (což je výška předposledního patra zlínského mrakodrapu - 21. budovy) s ukázkou slaňování. Druhým vozem byla zásahová cisterna. Ve výbavě tohoto vozidla najdeme mimo jiné také vybavení pro vyprošťování osob při dopravních nehodách. S tímto nářadím předvedli vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Za jejich vysoce profesionální ukázku a čas, který nám věnovali, jim patří náš dík. Ukázky profesionálních hasičů ze Zlína se tak staly tečkou za sobotním programem oslav.
          Na nedělní dopoledne jsme připravili na hasičské zbrojnici výstavu historie hasičské techniky a dobového vybavení hasičů. Hlavní částí výstavy byly exponáty zapůjčené z Muzea hasičské techniky z Dřevohostic a ze soukromé sbírky pana Stacha z Lukovečka. Tuto výstavu vhodně doplnily dobové fotografie z činnosti hasičů ve Fryštáku. Tuto expozici připravili PhDr. Zapletal a Mgr. Klapilová.
Je potřeba zmínit, že tyto oslavy by se nemohly uskutečnit bez podpory dalších občanů z Fryštáku. Děkujeme tedy Občanskému sdružení Věneček, který nám pomohl s přípravou zbrojnice a členové tohoto sdružení nám byly ku pomoci i v sobotu ráno. Již několik let a při mnoha akcích všeho druhu spolupracujeme s Autodopravou Josef Nášel, který nám nabídl své služby při převozu historické techniky na naši zbrojnici pro potřeby výstavy.  Velkým podporovatelem výchovy mladých hasičů a hasičů ve Fryštáku celkově je pan Faksa ze Žabárny, který zajistil výrobu upomínkových předmětů s tématikou oslav. Za součinnost a zabezpečení bezpečnosti dopravy při průvodu děkujeme strážníkům z obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku. V neposlední řadě patří velký dík našemu největšímu podporovateli a zároveň také zřizovateli našemu městu Fryšták. Děkujeme za neutuchající podporu, díky které může jak jednotka, tak i sbor plně fungovat.
 

Náhledy fotografií ze složky 14.6.2014 120.let SDH Fryšták

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář